Pracujeme kvalitne a zodpovedne

Inštalácia kotlov

Na trhu sa najčastejšie vyskytujú tieto 3 formy kotlov: plynové, elektrické a kotly na tuhé palivo. Chcete vedieť, ako si vybrať ten správny?

Pri výbere je dôležité pozerať na zdroj tepla (plyn, elektrina alebo tuhé palivo) a výkon kotla. Na internete nájdete veľa spôsobov, ako si vypočítať výkon kotla. My však odporúčame zvážiť poradenstvo s odborníkmi na inštaláciu, ktorí vedia presnejšie vypočítať tepelné straty a vykurovaciu plochu tak, aby neprišlo k poddimenzovaniu alebo naopak predimenzovaniu. To môže pre zákazníka  znamenať výrazné ekonomické straty.

Výber kotla vám radi uľahčíme a odborne poradíme.

Plynové kotle

Najčastejší termín, s ktorým sa stretnete pri výbere kotla, bude jednoznačne kondenzačný plynový kotol. Pokiaľ máte prístup k plynu, bude prvou alternatívou, ktorú vám odborník odporučí. Otázka znie, prečo?

Oproti „staršej“ forme vykurovania, tzv. turbo kotlami, dokážu kondenzačné kotle ušetriť nemalé peniaze, keďže sa jedná o synonymum efektivity a úspornosti. Dosahujú čo najnižšiu teplotu odvodu spalín do komína, čím dokážu využiť čo najvyššiu teplotu pre samotné vykurovanie. Jednoducho povedané. Čím menej tepla odíde cez komín, tým viac ho ostane v domácnosti.

Ako to funguje?

Plynový kondenzačný kotol využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Zároveň dokáže využiť aj teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary. Staré kotle mali teplotu spalín do komína 130°. Nové kondenzačné kotle odvádzajú spaliny pri cca 55°. Tento rozdiel sa odzrkadlil v ich vyššej účinnosti. Ak zrátame tieto dve účinnosti, kondenzačný kotol môže dosiahnuť až 107% účinnosť. V spojení s ekvitermickou reguláciou vám môže ušetriť až 30 % vykurovacích nákladov.

Rozdelenie kondenzačných kotlov

Závesné

Tieto kotly vešiame na stenu, takže ich priestorové nároky sú minimálne. Môžeme nimi plniť funkciu vykurovania alebo vykurovania a ohrevu TÚV (teplá úžitková voda). Majú v sebe zabudovaný maloobjemový zásobník.

Zostava

Jedná sa o závesný kotol, ktorý má vlastný samostatný zásobník, uložený pod alebo vedľa kotla. Slúži na vykurovanie a ohrev TÚV.

Stacionárny

Jednotka stacionárneho kotla a zásobníka sa nachádza v jednom telese, ktoré je uložené na podlahe.

Kotol na pevné palivo

Najdôležitejšie pri výbere kotla na pevné palivo je určiť si, aké palivo máte k dispozícii a priestor, kde ho budete skladovať.

Drevo a uhlie môžete v krajnom prípade skladovať aj vo vonkajších priestoroch, aj keď ideálne sú priestory vnútorné.

Vykurovanie drevom patrí k najúspornejším spôsobom kúrenia, aj keď pomerne časovo náročným. Drevo treba nasekať a ak ho skladujete vonku, niečím ho prikryť. Rovnako je to aj s uhlím.

Rozdelenie kotlov na pevné palivá

Podľa prísunu spaľovacieho vzduchu

  • Prirodzený – Jeho ťah je zabezpečený komínom, ktorý vytvára v kotle podtlak.
  • Nútený – Jeho ťah je zabezpečený odťahovými ventilátormi.

Podľa prísunu paliva

  • Ručný  – Vyžaduje ručné dokladanie paliva do kotla.
  • Samočinný – Dokladanie paliva vykonáva kotol sám, čím ho dokáže výrazne ušetriť. Nevýhodou je jeho vyššia cena.

 

Podľa technológie spaľovania

  • Preohrievací kotol – Dochádza v ňom k postupnému spaľovaniu paliva. Tieto kotly vypúšťajú do ovzdušia najviac škodlivín.
  • Odohrievací kotol – Pri jeho činnosti sa vrstvy paliva spaľujú postupne. Keďže palivo horí na spodku násypky, prísun paliva sa dá aspoň trochu regulovať.
  • Splyňovací kotol – Jedná sa o vylepšený odhorievací kotol, v ktorom spaľovanie prebieha na vyššej úrovni a to za prítomnosti riadeného prísunu vzduchu pomocou ventilátora.
  • Automatický kotol – Predstavuje najmodernejšiu formu spaľovania vďaka zásobníku, ktorý sám dávkuje palivo. Jeho činnosť riadi regulátor.

 

Elektrický kotol

Najväčším pozitívom vykurovania elektrickým kotlom je jeho jednoduchá obsluha a ekologická prevádzka. Jedná sa však o najdrahšiu formu vykurovania, keďže aj pri výhodnej tarife je jeho prevádzka nákladná. Výhodou je nižšia obstarávacia cena elektrického kotla, jednoduché ovládanie a vysoká účinnosť.

Pozrite si naše práce

Fotogaléria