Garantujeme výhodné ceny služieb

Inštalácia tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú novšou formou ekologického vykurovania a svoje miesto nachádzajú v čoraz väčšom počte domácností. Ich najvýraznejším benefitom je stiahnutie poplatkov za vykurovanie takmer o polovicu. 

Ak máte záujem o inštaláciu tepelného čerpadla alebo potrebujete pomoc pri jeho výbere, kontaktujte nás.

Typy tepelných čerpadiel a ich cena

Každé pozitívum má svoje negatívum. Aj keď vďaka tepelnému čerpadlu dlhodobo ušetríte nemalé množstvo finančných prostriedkov, jeho obstarávacia cena sa môže pohybovať od 1 000 až do 15 000€ podľa typu tepelného čerpadla, jeho účinnosti a teplotného média, ktoré využíva.

  • Tepelné čerpadlo vzduch / vzduch (1 000 – 2000€)
  • Tepelné čerpadlo vzduch / voda (8 000 – 10 000€)
  • Tepelné čerpadlo voda / voda (10 000 – 15 000€)
  • Tepelné čerpadlo zem / voda (10 000 – 15 000€)

 

Teplotné médium pred / je to, z ktorého tepelné čerpadlo rozvádza teplo a za / je to, čo nám teplo odovzdáva (to, čo ohrieva náš dom). Ako môžete vidieť vyššie, kombinácia vzduch / vzduch patrí k tým najlacnejším variantom, keďže pre fungovanie tohto typu tepelného čerpadla nie je potrebný podzemný vrt. Je určený len na kúrenie, nie na ohrev TÚV.

Cena tepelného čerpadla sa odráža od jeho účinnosti, takže pokiaľ chcete vyššiu účinnosť, bude vás to stáť viac. Pri čerpadlách, ktoré vyžadujú vrt, platí nasledovné – na 1kWh potrebujete 12m vrt. Optimálna hĺbka je 100 až 150m.

Pozrite si naše práce

Fotogaléria