Spokojní zákazníci na prvom mieste

Revízie kotlov

Naša spoločnosť sa už niekoľko rokov venuje odborným prehliadkam a skúškam (revíziám) vyhradených technických plynových kotlov, ktorých účelom je preveriť či revidované zariadenia svojou prevádzkou môžu byť zdrojom poruchy alebo úrazu. Revízia je najmä začiatkom vykurovacej sezóny veľmi dôležitá, nielen z pohľadu bezchybného fungovania zariadenia, ale aj bezpečnosti, vzhľadom na prichádzajúce obdobie aktívneho využívania kotlov. Vďaka včasnej revízii dokážete predísť ich opotrebovaniu a následným, nie lacným, opravám.

Ak máte záujem o revíziu kotla, kontaktujte nás.

Výhody našich revízií

V rámci našich revízií ponúkame opravy zistených závad po OP a OS, spracovanie prevádzkových predpisov, revízne knihy plynových zariadení, vypracovanie harmonogramu prevádzkového denníku, preškolenie obsluhy tlakových nádob aj obsluhy plynových zariadení do 100kW, vypracovanie opakovaných OP a OS podľa vášho zariadenia.

Revíziu kotla ste povinný vykonávať každý rok a zverením sa do rúk našich odborných pracovníkov získate profesionálny servis za výhodnú cenu, ktorým eliminujete riziká poškodenia kotla v dôsledku nedostatočnej starostlivosti.
Navyše, vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky po obhliadke je pre našu firmu samozrejmosťou. Pokiaľ vás ponuka zaujala, môžete nás kontaktovať. Radi odpovieme na vaše otázky a priblížime priebeh našich revízií.

Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky po obhliadke je pre našu firmu samozrejmosťou. Pokiaľ vás ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

Pozrite si naše práce

Fotogaléria