Spokojní zákazníci na prvom mieste

Revízie kotolní

Praktik Nitra spol. s.r.o. sa dlhé roky zaoberá odbornými prehliadkami a skúškami (revíziami) vyhradených technických plynových a tlakových zariadení, ktorých účelom je preveriť či revidované zariadenia svojou prevádzkou môžu byť zdrojom poruchy alebo úrazu. V prípade záujmu o revíziu nás kontaktujte.

Revízie pre firmy s vyhradenými zariadeniami

Vo firmách a iných priestoroch, kde sa nachádzajú vyhradené zariadenia ako horáky, kotolne či tlakové nádoby, sa vykonávajú východiskové alebo periodické OP a OS podľa vyhlášky č.508/2009Z.z., ktoré naša firma vykonáva v rozsahu :

Plyn

 • Ah1 – spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW
 • Ah2 – spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 50kW
 • Af – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom nad 0,4MPa
 • Ag – rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,4MPa a acetylénom
 • A1 – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie 25kg
 • Bg 1,2,3 – rozvod plynov
 • Bh 1,2 – spotreba plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW, od 5kW do 50kW
 • Bf – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom do 0,4MPa vrátane
 • Bi – chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3kg do 25kg

Tlak

 • Ab 1,2 – tlaková nádoba stabilná IV. trieda, III trieda
 • Ba 1 – kotly parné a kvapalné V. trieda
 • Bb 1 – tlakové nádoby stabilné II. trieda
 • Bb2 – tlakové nádoby stabilné I. trieda

Výhody našich revízií

V rámci našich revízií ponúkame opravy zistených závad po OP a OS, spracovanie prevádzkových predpisov, revízne knihy plynových zariadení, vypracovanie harmonogramu prevádzkového denníku, preškolenie obsluhy tlakových nádob aj obsluhy plynových zariadení do 100kW, vypracovanie opakovaných OP a OS podľa vášho zariadenia.

Vypracovanie bezplatnej cenovej ponuky po obhliadke je pre našu firmu samozrejmosťou. Pokiaľ vás ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

Pozrite si naše práce

Fotogaléria